Menu

Učenci s posebnimi potrebami

Zakon o osnovni šoli opredeljuje učence s posebnimi potrebami kot učence, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov osnovne šole z dodatno strokovno pomočjo. Učenci so usmerjeni na podlagi odločbe, ki jo izdajo pristojne institucije (Zavod za šolstvo RS). Organizacija in izvedba dodatne strokovne pomoči ter prilagojeno izvajanje se opredeli v individualiziranem programu, ki ga za otroka sestavi strokovna skupina.

Otroku se z odločbo dodelijo ure dodatne strokovne pomoči. Izvajajo se kot odprava primanjkljajev na posameznem področju učenja, kot učna pomoč in svetovalna storitev. Le-te so namenjene delu z učencem, s starši, z vrstniki in njihovimi starši, kakor tudi sodelovanju z zunanjimi institucijami in implementaciji individualiziranega načrta znotraj šole.

Starši podajo zahtevo za usmeritev otroka z vso pripadajočo dokumentacijo pri pristojnem organu odločanja. Zahteva za usmeritev je praviloma peti korak v petstopenjskem kontinuumu zagotavljanja  pomoči učencem z učnimi težavami v osnovnošolskem izobraževanju.

 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

Zavod za šolstvo RS - usmerjanje otrok

Svetovalna storitev v okviru DSP

 

 

Spoštovani starši!

V kolikor potrebujete pomoč pri pripravi zahteve za usmeritev, pridobivanju dokumentacije, pri spremljanju in evalvaciji dela oz. napredka vašega otroka, ki že ima dodeljene ure dodatne strokovne pomoči, sem vam na razpolago v času uradnih ur na posamezni lokaciji. Vesela bom, če predhodno uskladimo termin našega srečanja. Lep pozdrav, ŠSS.

 

Hitri kontakt

Telefon-tajništvo  02 5698116
- ravnateljica 02 5698117
- pomočnik   02 5642296
- kuhinja 02 5642291
Telefon –podružnica: 02 5698100