Menu

Projekt MEHR SPRACHEN, MEHR SPAß IM UNTERRICHT

e twinning logo

PROJEKT: MEHR SPRACHEN, MEHR SPAß IM UNTERRICHT
Sodelujoči:
1. Osnovna šola Apače, Slovenija, učenci učne skupine 9./I

2. 7. Gimnazija Heraklion, Irakleio Kreta, Grčija

3. ÖZEL ANAKENT KOLEJİ , Kadıköy, Istanbul, Turčija

logo2naš logotip

O projektu:
Učenci v nemščini predstavijo pravljico, basen ali mit iz svoje države. Izbrana besedila predstavijo svojim vrstnikom, sestavijo naloge k posameznim besedilom ter rešujejo naloge, ki so jih sestavile druge skupine.
Napišejo izroček k svojem narodnem besedilu v slovenščini in nemščini ter prevedejo izročke ostalih besedil v slovenščino.
V obliki sodelovalnega učenja vse skupine izdelajo pravljični slovar in ga prevedejo v jezike vseh sodelujočih.
Učenci na šoli pripravijo razstavo o projektu. Razstavijo nastalo gradivo in fotografije.
Učenci v maternem jeziku posnamejo besedila, ki so jih obravnavali. Sodelujoči v projektu tako lahko poslušajo besedila v slovenščini, grščini in turščini.
Učenci kreativno predstavijo besedilo.
Učenci v narodno mešanih skupinah napišejo novo pravljico, mit ali basen.
V obliki kviza, ki ga bodo sestavili učenci, bomo izvedli evalvacijo projekta.
Ob koncu projekta bo nastala e-revija o projektu.
Komunikacija in sodelovanje poteka v Twinspace-u (zaprtem učnem prostoru).

Hitri kontakt

Telefon-tajništvo  02 5698116
- ravnateljica 02 5698117
- pomočnik   02 5642296
- kuhinja 02 5642291
Telefon –podružnica: 02 5698100