Menu

MIZS       ZRSS      ESS    POGUM

 

 

EVROPSKI DAN JEZIKOV

EVROPSKI DAN JEZIKOV
26. septembra po vsej Evropi praznujemo evropski dan jezikov. Tudi na naši šoli smo ta dan obeležili z različnimi aktivnostmi.
Ob osmi uri smo se zbrali v avli šole, kjer je imela devetošolka Martina kratek nagovor. Tretješolci so z učiteljico Mojco zapeli pesmico Glave, rame, noga, prst v različnih jezikih. Gospa ravnateljica je ponosno spregovorila o podelitvi Evropskega jezikovnega priznanja, ki nam je bilo slovesno podeljeno v sredo, 25. 9. 2019,
v Ljubljani.
Na šoli so ves dan potekale pestre aktivnosti.
1. in 2. šolsko uro so učenci (5., 6., 7., 8. in 9. r.) v računalniški učilnici reševali anketo na temo jeziki, učenje jezikov in večjezičnost.
V odmoru za malico smo na šolskem dvorišču risali evropske zastave in pisali besede s kredo v različnih jezikih.
V jezikovnih kotičkih v avli šole so se učenci s pomočjo gradiva, ki je nastalo v sklopu eTwinning projekta In verschiedenen Sprachen, imeli priložnost predstaviti v različnih jezikih (nemščini, hrvaščini, srbščini, poljščini, češčini, turščini, francoščini in makedonščini). Svoje predstavitve so razstavili na panoju.
Učenci 8. in 9. razreda so se v sklopu eTwinninga s šolami iz Nemčije in Grčije udeležili videokonference na temo kulturna raznolikost Evrope.
Tako smo ustvarjalno preživeli evropski dan, spoznali smo jezikovno in kulturno pestrost Evrope ter se večjezično zabavali.
Povezava do filmčka na spletu: https://youtu.be/tTwbn_qOmWY

back to top