Menu

IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V TRETJEM TRILETJU
Spoštovani starši, učenke, učenci!
od 10. 4. do 30. 4. 2019 bomo zbirali prijave na OBVEZNE izbirne predmete za učence od 7. do 9. razreda za šolsko leto 2019/2020.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
V 7., 8. in 9. razredu imajo učenci poleg predmetov, ki so obvezni za vse, tudi izbirne predmete. Obvezni izbirni predmeti so sestavni del predmetnika in so enakovredni vsem ostalim predmetom. Ocenijo se s številčno oceno. Jeziki se izvajajo dve uri tedensko, ostali predmeti pa eno uro na teden.
Učenke in učenci izbirajo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri, če s tem soglašajo starši.
Izbirni predmeti se delijo na triletne, enoletne in enoletne, vezane na razred. Za predmete, ki so enoletni, se učenec ne more odločiti dvakrat. Če ga obiskuje v 7. razredu, ga v 8. in 9. razredu ne more izbrati.
Predmeti, ki jih naša šola ponuja v šolskem letu 2019/2020, so predstavljeni v Vodniku po izbirnih predmetih na spletni strani šole. Med njimi naj učenec po temeljitem premisleku izbere tiste, ki izražajo njegov interes. Izbiro sporoči na priloženem vprašalniku.
Izpolnjen vprašalnik naj učenec odda razredniku do petka, 26. aprila 2019.
Starši otrok, ki ste naročeni na osnovni paket ali paket plus programa eAsistent, boste izbiro obveznih izbirnih predmetov opravili preko tega programa. Navodila za dostop in rangiranje, so natisnjena na hrbtni strani tega obvestila, najdete pa jih tudi na portalu. Vaš otrok naj kljub temu, da boste izbiro želenih izbirnih predmetov opravili doma, izpolnjeno prijavnico odda razredniku.
Ostalim učencem bomo na osnovi oddanih prijavnic postopek izbire opravili v šoli.

                                          

S spoštovanjem,

                             Ravnateljica: Violeta Kardinar

 

NAVODILA ZA UPORABNIKE eAsistenta

Ponudba izbirnih predmetov za šolsko leto 2019/2020

Vodniku po izbirnih predmetih

back to top

Hitri kontakt

Telefon-tajništvo  02 5698116
- ravnateljica 02 5698117
- pomočnik   02 5642296
- kuhinja 02 5642291
Telefon –podružnica: 02 5698100