Menu

Pomembni dokumenti

POSLOVNIK OŠ APAČE

ORGANIGRAM OŠ APAČE

VZGOJNI NAČRT, HIŠNI RED IN ŠOLSKI RED OŠ APAČE

HIŠNI RED ŠPORTNE DVORANE OŠ APAČE

RAZVOJNI NAČRT OŠ APAČE ZA OBDOBJE 2016-2020

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

CZPP - Pravilnik o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov - OŠ

CZPP - Pravilnik o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov - DODATEK OŠ Z ENOTO VRTCA

POSLOVNO POROČILO 2018

Pravila šolskega reda  - šolska pravila

 

Hitri kontakt

Telefon-tajništvo  02 5698116
- ravnateljica 02 5698117
- pomočnik   02 5642296
- kuhinja 02 5642291
Telefon –podružnica: 02 5698100